Nhôm 1050

Hợp kim nhôm – Nhôm 1050 là gì? Bảng giá Nhôm 1050 bao nhiêu?

Nhôm 1050 là gì?

Hợp kim nhôm 1050 là một loại nhôm phổ biến cho công việc của các tấm kim loại chung, nơi sức mạnh vừa phải là bắt buộc.

Hợp kim nhôm 1050 được biết đến với khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, độ dẻo cao và kết thúc phản chiếu cao.

Thành phần hóa học của hợp kim Nhôm 1050

Element

% Present

Cu

0-0.05

Mg

0-0.05%

Si

0-0.25%

Fe

0-0.4%

Mn

0-0.05%

Zn

0-0.07%

Ti

0-0.05%

Al

Balance

Thuộc tính cơ học của hợp kim Nhôm 1050

Temper

H12

H14

H16

H18

0

Proof Stress 0.2% (MPa)

85

105

120

140

35

Tensile Strength (MPa)

100

115

130

150

80

Shear Strength (MPa)

60

70

80

85

50

Elongation A5 (%)

12

10

7

6

42

Hardness Vickers (HV)

30

36

44

20

Tính chất vật lý của hợp kim nhôm 1050

Property

Value

Density

2.71 kg/m3

Melting Point

650°C

Modulus of Elasticity

71 Gpa

Electrical Resistivity

0.0282×10-6 Ω.m

Thermal Conductivity

222 W/m.K

Thermal Expansion

24×10-6 /K

Khả năng Hàn của Nhôm 1050

Khi hàn nhôm hợp kim 1050 để tự mình hoặc hợp kim từ nhóm cùng một dây phụ được đề nghị là 1100 Đối với hàn với hợp kim 5083 và 5086 hoặc hợp kim từ loạt 7xxx, dây được đề nghị là 5356. Đối với hợp kim khác sử dụng 4.043 dây phụ.

Khả năng gia công

Process

Rating

Workability – Cold

Excellent

Machinability

Poor

Weldability – Gas

Excellent

Weldability – Arc

Excellent

Weldability – Resistance

Excellent

Brazability

Excellent

Solderability

Excellent

Các ứng dụng của hợp kim Nhôm 1050

Hợp kim nhôm 1050 thường được sử dụng cho:

  • Thiết bị nhà máy quá trình hóa học
  • Container công nghiệp thực phẩm
  • Bột pháo hoa
  • Kiến trúc
  • Chóa phản xạ đèn
  • Vỏ bọc cáp

Làm sao nhận biết inox 304 và inox 316

Khuyến nghị

Dữ liệu này chỉ chỉ và không được xem như là một thay thế cho các đặc điểm kỹ thuật đầy đủ mà từ đó nó được rút ra. Đặc biệt, các yêu cầu tính chất cơ khác nhau với kích thước bình tĩnh, sản phẩm và sản phẩm. Thông tin này được dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi và được đưa ra trong đức tin tốt. Tuy nhiên, không có trách nhiệm sẽ được chấp nhận bởi Công ty là đối với bất kỳ hành động của bất kỳ bên thứ ba trong sự phụ thuộc bản.

Như các sản phẩm chi tiết có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác và như Công ty không kiểm soát việc sử dụng chúng; Công ty đặc biệt không bao gồm tất cả các điều kiện bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý bởi quy chế hoặc hình thức khác để kích thước, tính chất và / hoặc cho bất kỳ mục đích cụ thể.

Bất cứ lời khuyên được đưa ra bởi Công ty cho bất kỳ bên thứ ba được đưa ra để hỗ trợ của bên đó chỉ có và không có trách nhiệm về phần của Công ty. Bất kỳ hợp đồng giữa Công ty và khách hàng sẽ phải chịu điều kiện của công ty bán hàng. Mức độ nợ của Công ty cho bất kỳ khách hàng rõ ràng được đặt ra trong những điều kiện; một bản sao trong đó có sẵn theo yêu cầu.